ALİ MƏQAMLI MƏRCƏYİ-TƏQLİD MÜCTƏHİD SEYİD ƏLİ HÜSEYNİ SİSTANİNİN Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası üzrə nümayəndəliyinin rəsmi internet portalı

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbər buyurur: “Allaha diqqətlə qılınan iki rəkət namaz, Allahdan qəflətdə qılınan min rəkət namazdan üstündür.”

Süni saç

İşçilərin ezam edilməsi

Riyа

Yatmış şəxsi namaz üçün oyatmağın hökmü

Həccin vacib olması

Xüms bölgüsündə imam (ə) payının sərf olunması

Həccin vacib olma şərtləri

Üzük taxmaq

Ərəfatda durmaq

Zəkat

Müzdəlifədə vüquf еtmək

Rəmyu-Cəmərat (Həcdə şeytanı daşlamaq)

Kinoya baxmaq

Səhabələri və Peyğəmbərin (s) zövcələrini təhqir etmək

Müstəhəb qurbanın hökmləri

Meyitin dəfn olunması

Qəzəb

Cənabət

Kişilər üçün (ehram halında) kölgələnməyin hökmləri

Minanada qurban kəsməyin hökmləri

Kоnsеrviləşdirilmiş ət məhsullаrı

Təvaf namazı

Minаdа gеcələmək

Mükafatlar

Yeni təvaf yerinin hökmü

Həcdə səy etməyin qaydaları

Ümrə və həcdə qadnlarla bağlı hökmlər

Həcci tərk edən şəxsin hökmü

Tаvаfdа аrtıq dövrə еtmək

Həcc ziyаrətində Mədinətul-münəvvərə şəhərində yеrləşən ziyаrətgаhlаrın qаydası

İstitaət (həccə getmək üçün imkanlı olmaq)

Lovğalıq və təkəbbür