Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

admin

Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Sual:Qadınların həyasını qorumaq və hicabına əməl etmək şərtilə məsciddə kişilərin arxasında camaat namazı qılmalarını dəstəkləyirsinizmi?

Cavab: Qadının məsciddə camaat namazında iştirak etməsi müstəhəbdir. Peyğəmbərin (s) zamanından bu günədək müsəlman qadınların həyat tərzi belə olmuşdur. Səhih hədisdə Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın belə buyurduğu nəql olunur: “Qadınlar Peyğəmbərlə (s) birlikdə namaz qılırdılar. Kişilərin fitələri dar olduğuna görə kişilərdən əvvəl başlarını yuxarı qaldırmırdılar”. Bəli qadının evdə namaz qılmasının məsciddə namaz qılmasından daha fəzilətli olması barədə bəzi mötəbər hədislər nəql olunmuşdur. Biz bütün hədisləri nəzərdən keçirdikdən sonra bu rəydəyik ki, qadının namaz qılmaq üçün yad kişilərin gözlərindən kənar bir yeri seçməsi daha yaxşıdır. Əgər belə bir yer məsciddə ola bilərsə, evdə namaz qılmaq məsciddə namaz qılmaqdan üstün deyil. Allah ən doğrusunu bilir. 

Sual: Qurani-kərim satmaq haramdırmı?

Cavab: Müsəlmana satmaq icazəlidir. Müstəhəb ehtiyata əsasən Qurani-kərim satmaqdan çəkinsin. Əgər Quran müqabilində pul alacaqsa, bunu onun üz qabığının və bu kimi xərclərinin əvəzi hesab etsin. 

Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim

Nəcəfi-əşrəf

Həzrət Ayətullah Seyid Əli Sistaninin (Allah ona bərəkətli ömür versin) dəftərinə

Salam və ehtiramla

Sual: Son zamanlar bəzi informasiya vasitələri Ayətullah Sistaniyə nisbət verirlər ki, o həzrət öz müqəllidlərinə xümsü və digər şəri vergiləri şəriətə muvafiq olan yerlərdə özləri tərəfindən sərf etməklərinə icazə vermişdir. Bu icazə ümumidirmi və Ayətullah Sistaninin bütün müqəllidlərinə aiddir?

Cavab: Ayətullah Sistani İraqın xüsusi vəziyyətini nəzərə alaraq bu icazəni yalnız İraqda olan müqəllidlərinə vermişdir. Digər ölkələrdə olan müqəllidləri isə munasib olan miqdara icazə almaq üçün Ayətullah Sistaninin vəkillərinə muraciət edə bilərlər.

27 Məhərrəm 1439

Sual: Dəyəri 1500 dinar olan çeki dəyəri 1000 dinar olan çek müqabilində sata bilərəmmi? Əgər cari dəyəri 100 dinar olan çeki 1500 dinar dəyərində olan, lakin bir ildən sonra istifadə olunması mümkün olan çek müqabilində satmaq istəsəm hökm necədir?

Cavab: Əgər istifadə olunması (nağd pula çevirmək) müddətli olarsa, vacib ehtiyata əsasən icazəli deyil.

Sual: Müddətli çeki həqiqi dəyərindən aşağı qiymətə satmaq icazəlidirmi?

Cavab: Əgər çek bankın öhdəsində olan həqiqi borc hesab olunursa, icazəlidir.

Sual: Çeki onun ümumi dəyərindən komisyon haqqı çıxmaq müqabilində nağd pula almağın hökmü nədir?

Cavab: Əgər məqsəd çeki nağd pula satmaq və ya dəyişməkdirsə icazəlidir. Çünki çek mövcud burcun müqabilindədir. 

Sual: Bəzi zinət əşyalarında mərcan və ya başqa növ daş-qaşlar olur. Bəzən qızıl mağazalarının sahibləri qızıl-zinət alış-verişi zamanı üzərində daş-qaş olan zinət əşyasını aldıqda həmin daş-qaşların çəkisini ölçürlər. Bəzən məqsədli olmadan çəkini dəqiq təyin edə bilmirlər. Ola bilsin ki,  zinət əşyasını satmaq istəyən şəxs zinət əşyasına xələl gəlməməsi üçün qaşın çıxarılıb ölçülməsinə razı olmur. Bunu da qeyd edək ki, zinət əşyasını satan tərəf həmin daş-qaşın təxmini ölçüsü barədə mübahisə və ya etiraz etmir. Bunun hökmü nədir?

Cavab: Hər iki tərəfin razılığı ilə müamiləni icra etməyin eybi yoxdur.

Sual: İmamların (Allahın salamı onlara olsun) mövludlarında əl çalmağın hökmü nədir?

Cavab: Bunun heç bir maneəsi yoxdur. Lakin bu əməl onların mövludunda zikr və salavat deməyin əvəzinə olmamalıdır.

Sual: Hüseyniyyələrdə təşkil olunan əhli-beyt mövludlarında (Allahın salamı onlara olsun) mədhiyyə qəsidələr söylənilərkən əl çalmağın hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Əhli-beytin (Allahın onlara salamı olsun) şad və mövlud günlərində əl çalmağın hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir. Lakin salavat və zikrin yerini tutmamalıdır.

Təlaq haqqında

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Ali dini mərcə İmam Seyid Əli Sistani (Allah kölgəsin əskik etməsin) cənablarına.
Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Xahiş edirik aşağıdakı suala cavab verəsiniz. Allah sizə böyük savab bəxş eləsin.
Bizim ölkəmizdə qanunvericilik qadınlara ərindən rəsmi boşanma icazəsi verir. Talaq verən ruhanilər həmin rəsmi talağa əsasən ərin məlumatı olmadan yalnız qadının tələbi ilə şəri talaq icra edirlər. Həmin ruhanilər bəzi müctəhidlərdən icazə aldıqlarını iddia edirlər. Belə talağın hökmü nədir? Bu cür talaq icra edənlərin hökmü nədir? Bu barədə bizə fətva verin! Allah sizə ən xeyirli mükafat versin!
Azərbaycan respublikası
Möminlərdən bir dəstə.
28.12.1438 h.
20.09.2017.

Allahın adı ilə
Bu cür talaq batildir. Bu məsələdə şəriət hakiminə və ya bü cür işlər həvalə olunan vəkilinə müraciət etmək lazımdır. Əgər (şəriət) hakiminin talaq verməsinin mümkün olduğu hallardan olarsa, müəyyən olunmuş qaydalara müvafiq əməl etməlidir.
29 zilhiccə 1438 h.

Sual: Son zamanlar narkotik maddələrin alış-verişi geniş surətdə yayılmışdır. Bu yolla əldə olunan, yemək-içmək kimi ehtiyaclara sərf olunan malların hökmü nədir?

Cavab: Bu yolla əldə olunan mallar haramdır və ondan istifadə etmək icazəli deyil. Əgər mal sahiblərini tanıyırsa həmin malı sahiblərinə qaytarması vacibdir. Əks təqdirdə isə müstəhəq fəqirlərə sədəqə olaraq paylamalıdır.

9 -dən səhifə 87