Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Ayətullah Sistani cənablarının xümslə bağlı xüsusi hökmü

Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim

Nəcəfi-əşrəf

Həzrət Ayətullah Seyid Əli Sistaninin (Allah ona bərəkətli ömür versin) dəftərinə

Salam və ehtiramla

Sual: Son zamanlar bəzi informasiya vasitələri Ayətullah Sistaniyə nisbət verirlər ki, o həzrət öz müqəllidlərinə xümsü və digər şəri vergiləri şəriətə muvafiq olan yerlərdə özləri tərəfindən sərf etməklərinə icazə vermişdir. Bu icazə ümumidirmi və Ayətullah Sistaninin bütün müqəllidlərinə aiddir?

Cavab: Ayətullah Sistani İraqın xüsusi vəziyyətini nəzərə alaraq bu icazəni yalnız İraqda olan müqəllidlərinə vermişdir. Digər ölkələrdə olan müqəllidləri isə munasib olan miqdara icazə almaq üçün Ayətullah Sistaninin vəkillərinə muraciət edə bilərlər.

27 Məhərrəm 1439