Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Daş-qaş alış-verişi

Sual: Bəzi zinət əşyalarında mərcan və ya başqa növ daş-qaşlar olur. Bəzən qızıl mağazalarının sahibləri qızıl-zinət alış-verişi zamanı üzərində daş-qaş olan zinət əşyasını aldıqda həmin daş-qaşların çəkisini ölçürlər. Bəzən məqsədli olmadan çəkini dəqiq təyin edə bilmirlər. Ola bilsin ki,  zinət əşyasını satmaq istəyən şəxs zinət əşyasına xələl gəlməməsi üçün qaşın çıxarılıb ölçülməsinə razı olmur. Bunu da qeyd edək ki, zinət əşyasını satan tərəf həmin daş-qaşın təxmini ölçüsü barədə mübahisə və ya etiraz etmir. Bunun hökmü nədir?

Cavab: Hər iki tərəfin razılığı ilə müamiləni icra etməyin eybi yoxdur.