Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Çoxarvadlılıq

Sual: Zövcələr arasında tələb olunan ədalətin şəriət baxımından mənası nədir?

Cavab: Vacib həddə tələb olunan ədalət onların arasında düzgün bölgü aparmaqdır. Yəni onların birinin yanında bir gecə qalarsa, o birinin yanında da bir gecə qalmalıdır. Əgər dörd zövcəsi olarsa, hər gecə birinin yanında qalmalıdır. Müstəhəb həddə tələb olunan ədalət isə xərclərini təmin etmək, qayğı göstərmək, mehriban davranmaq, cinsi ehtiyaclarını ödəmək və bu kimi məsəsələrdə onların arasında bərabərliyə riayət etməkdir.

Sual: Çoxarvadlılıqda müstəhəb əməllər hansılardı?

Cavab: Zövcələr arasında xərclərin təmin olunmasında, qayğı göstərməkdə, mehriban davranmaqda və cinsi ehtiyaclarını ödəməkdə bərabərliyə riayət etmək müstəhəbdir. Həmçinin hər sabah gecə yanında qaldığı zövcəsinin yanında olmaq müstəhəbdir.