Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Sabah 05/06/2019 Moskvada və ətrafında Fitr bayramıdır!

Baş yarmağın hökmü

Sual: Seyid cənablarının (kölgəsi davamlı olsun!) nəzərində baş yarmağın hökmü nədir?

Cavab: Seyid cənabları (kölgəsi davamlı olsun!) müxtəlif ziyarətçi heyətlərin qarşısında - bəzi maraqları nəzərə alaraq -  baş yarmağın nə halal, nə də haram olması barədə heç bir rəy bildirmədiyini dəfələrlə və təkrar-təkrar qeyd edib. Bu işin halal, yaxud haram olması barədə bir çox hallarda Seyid cənablarının (kölgəsi davamlı olsun!) adından deyilənlər, həqiqətdə onun mövqeyini ifadə etmir.