Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

“Cəfər – Təyyar” namazı

Sual: “Cəfər – Təyyar” namazı necə qılınır?

Cavab: “Cəfər – Təyyar” namazı dörd rəkətdir; iki rəkət halında qılınır. Hər rəkətdə Fatihə və surə oxunduqdan sonar rukuya getməmişdən əvvəl on beş dəfə “Təsbihati-ərbəə” (Subhanəllahi vəl-həmdulillahi vəla ilahə illəllahu vəllahu əkbər) deyilir. Rukuda, rukunun zikri deyildikdən sonar on dəfə “Təsbihati-ərbəə” oxunur. Rukudan qalxıb səcdəyə getməmişdən əvvəl qiyam halında yenə də on dəfə “Təsbihati-ərbəə” deyilir. Sonra iki səcdədə onun zikrindən sonar, iki səcdə arasında və iki səcdədən sonra ayağa qalxmamışdan əvvəl on dəfə eyni zikr oxunur. Digər rəkətlər də eyni şəkildə qılınır.