Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Həcc kəffarəsinin ödəndiyi yerlər

Sual: İnsan  ov etmək və yaxud başqa bir səbəblə ona vacib olmuş kəffarəni, üzürlü və ya üzürsü olaraq Məkkədə ya da Minada kəsməsə, nə etməlidir?

Cavab: Geri döndükdən sonra istədiyi yerdə kəsə bilər.

Sual: İnsan həcc ehramında və ya Təməttö ümrəsində, ov etmək səbəbilə ona vacib olmuş kəffarəni harada kəsməlidir?

Cavab: Minada.

Sual: İnsan müfrədə ümrəsində ov etmək səbəbilə ona vacib olmuş kəffarəni harada kəsməlidir?

Cavab: Məkkədə.