Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Sabah 05/06/2019 Moskvada və ətrafında Fitr bayramıdır!

İnternet klublarda işləmək

Sual: İnternet kulublarda işləmək icazəlidirmi?

Cavab: Fəsada səbəb olmasa, icazəlidir.

Sual: Elektron oyunlar oynamaq və bu yolla qazanc əldə etmək məqsədi ilə kompyuter dükanı açmaq icazəlidirmi?

Cavab: Əgər qumar oyunları olmasa, icazəlidir.