Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, hicri təqvimlə Azərbaycan və Rusiya arasında 1 gün fərq var. Məsələn, Rusiyada hicri ayın 2-sidirsə, Azərbaycanda 3-üdür.

İslam

Sual: Xristian qadının müsəlman olması mümkündürmü? Bunun üçün o nə etməlidir?

Cavab: Kəlmeyi-şəhadəti tələffüz etməklə müsəlman qadına aid olan hər bir hökm onun üçün də keçərlidir.

Sual: Ola bilsin ki, xristian qadın sırf (müsəlman kişi ilə) evlənmək üçün kəlmyi-şəhadəti deyir. Buna şahid olan insanda həqiqətən də onun İslamı qəbul etməsinə əminlik yaranmır. (Onun şəhadət kəlməsini tələffüz etməsinə) şahid olan şəxs onunla bir müsəlman qadın kimi davranmalıdırmı?

Cavab: Bəli, (müsəman qadının hökmlərini) ona aid etməlidir.