Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Kürr su

Sual: Kür suyun bir hissəsi buz bağlasa və yerdə qalan hissəsi də kür su miqdarından az olsa və belə bir suya nəcis dəysə, hökmü nədir?

Cavab: Belə bir suya nəcis dəysə, nəcis olar və buzdan əriyən hissə də nəcisdir.

Sual: Kür su miqdarında olan suyun, həmin miqdardan azalıb azalmadığına şəkk edilərsə, hökmü nədir?

Cavab: Kür su hökmündədir.

Sual: Suyun, kür suyu miqdarında olması hansı yolla məlum olur?

Cavab: Suyun, kür suyu miqdarında olması iki yolla məlum olur:

1. İnsanın özünün sabit etməsilə.

2. İki ədalətli şəxsin deməsilə. Amma bir ədalətli və ya sözünə etimad edilən, yaxud əlində kür suyu olan şəxs xəbər versə və bu xəbər insanın xatircə olmasına fayda verməsə, ona etimad etmək mübahisəlidir.