Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Namazın vacib əməlləri

Sual: Namazın əməlləri hansılardı?

Cavab: Namazda  on bir əməl vacibdir; niyyət, təkbirətul-ehram, qiyam, qiraət, zikr, ruku, səcdələr, təşəhhüd, salam, tərtib və muvalat. Namazın rüknları – yəni, bilərək və səhv olaraq azaldıb artırdıqda namazı batil edən əməllər – beş əməldir: niyyət, təkbirətul-ehram, qiyam, ruku və səcdələr.

Digər əməllər isə rükn olmayan vacib əməllərdir. Onları səhv olaraq azaltdıqda namaz batil olmaz. Səhv olaraq artırıldıqda namazın batil olması məsələsində müfəssəl hökmlər var. Qeyd olunanlar ixtiyari halda qılınan vacib namaza aiddir.