Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, hicri təqvimlə Azərbaycan və Rusiya arasında 1 gün fərq var. Məsələn, Rusiyada hicri ayın 2-sidirsə, Azərbaycanda 3-üdür.

Nisa təvafı

Sual: Nisa təvafını düzgün şəkil yerinə yetirməyən, yaxud unudan şəxs, bir neçə gündən sonra xatırlayarsa, nə etməlidir?

Cavab: Geri qayıdaraq yerinə yetirsə, kifayət edər. Lakin geri dönmək onun üçün çox əziyyət olarsa, naib tuta bilər.

Sual: Başqasının əvəzindən həccə getmək üçün əcir olan şəxs,, Nisa təvafını onun əvəzindən yerinə yetirməsə, hökmü nədir?

Cavab: Nisa təvafını onun əvəzindən yerinə yetirməlidir. Əgər bu təvafı yerinə yetirməsə, əcir olan şəxsə, qadın haram olar.