Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Oruc halında saqqız çeynəmək olarmı?

Sual: Cənabınızın bir fətvasında deyilir ki, Ramazan ayında gündüz vaxtı saqqız çeynəmək orucu batil edənlərdən sayılmır. Bu hökm, yalnız dadı olmayan saqqıza aiddir, yoxsa dükanlarda mövcud olan bütün növlərə şamildir?

Cavab: Oruc halında saqqız çeynəməyin – onun ağız suyunda dadı olsa, lakin hissələrə parçalanmasa – maneəsi yoxdur. Amma dükanlarda mövcud olan saqqızların tərkibi əsasən, şəkər və bu kimi hissələrdən ibarət olur ki, onu çeynəməyə başlayarkən ağız suyunda parçalanır. Oruc tutan ondan (həmin hissələrin ağız suyunda parçalanmasından) çəkinməlidir. Həmin hissələr, əvvəlcədən çeynəməklə belə olsa, aradan getsə maneəsi yoxdur.