Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Oruc və üzgüçülük

Sual: Oruc halında üzgüçülükə məşğul olmağın hökmü nədir?

Cavab: Orucu batil etmir, lakin bu iş şiddətli məkruhdur.

Sual: Ramazan ayında başı suya batırmağın orucu batil etdiyini bilsəm də, unutqanlıq üzündən dəfələrlə bu işi etmişəm. Bu halda, mənim hökmüm nədir?

Cavab: Suya dalmaq orucu batil etmir.

Sual: Bəzi müsəlman alimlərinin fətvasına əsasən, oruc olan şəxs üzgüçülük hovuzuna daxil olarsa, orucu batil olar. Bu barədə Seyid Sistani cənablarının rəyi nədir?

Cavab: Seyid Sistani cənablarının rəyinə əsasən, suya dalmaq orucu batil edən əməllərdən deyildir.