Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Pak

Sual: Pak əşya necə nəcis olur?

Cavab: Pak əşya, nəcis bir əşyaya toxunarsa və onlardan biri və yaxud hər ikisi rütubəti bir-birinə keçirəcək şəkildə islanmış olarsa, pak əşya nəcis olar. Lakin vəsitələr çoxdursa, nəcis olmaz. Məsələn, əgər sağ əlimiz sidiyə toxunmaqla nəcis olarsa və həmin əlimiz sidiyin rütubətilə sol əlimizə toxunarsa, sol əlimiz də nəcis olar. Sol əlimiz quruduqdan sonra rütubətli paltara toxunarsa, onu nəcis edər. Amma həmin paltar, nəm halda başqa bir əşyaya toxunarsa, onu nəcis etməz. Həmçinin əgər yaşlıq bir əşyadan digərinə keçməyəcək qədər az olarsa, eyni nəcasətin özü olsa belə, təmiz olan əşya nəcis olmaz.