Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Qumar alətləri

Sual: Nərd, qumar aləti olmasa, oynamaq haramdırmı?

Cavab: Pulsuz olmasa belə, nərd oynamaq haramdır.

Sual: Bir şeyin qumaq aləti olub-olmamasında meyar nədir?

Cavab: Ürfdə qazanıb uduzmaq məqsədilə oynanan alətlər, qumar alətləridir.

Sual: Şəkk etdiyimiz oyunlar barəsində rəyiniz nədir? Çünki bilyard kimi bəzi oyunlar həzrət Peyğəmbər(s)-in dövründə olmayıb və bəziləri həmin oyunların haram olduğuna etiqad edir.

Cavab: Yaşadığınız məntəqənin ürfündə həmin oyunlar qumar alətlərindən sayılmırsa, maneəsi yoxdur.