Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Qan satmaq

Sual: Müalicə məqsədi ilə qan alıb satmaq icazəlidirmi?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Qan satmaq və ya başqa bir şey müqabilində qan vermək icazəlidirmi?

Cavab: Tibbi məqsəd üçün qan satmaq icazəlidir?