Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Sabah 05/06/2019 Moskvada və ətrafında Fitr bayramıdır!

Qan satmaq

Sual: Müalicə məqsədi ilə qan alıb satmaq icazəlidirmi?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Qan satmaq və ya başqa bir şey müqabilində qan vermək icazəlidirmi?

Cavab: Tibbi məqsəd üçün qan satmaq icazəlidir?