Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Seyid Sistani cənabları nümayəndələrin səlahiyyətlərini ləğv edibmi?!

Ayətullah-Uzma Seyid Əli Hüseyni Ssitani cənablarının Nəcəf-Əşrəf şəhərindəki dəftərxanası

Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

Son zamanlar internet şəbəkələrində Seyid Sistani cənablarının adından müxtəlif məzmunlu bəyənatlar yayımlanır. Həmin bəyanatlardan biri də, nümayəndələrin səlahiyyətlərinin ləğv olunması və möminlərə, onlara vacib olmuş şəri hüquqları (xüms, zəkat və kəffarələr kimi vacib dini ödənişləri) müxtəlif ölkələrdə olan haqq sahiblərinə (yoxsullara) birbaşa çatdırılmasına verilən icazə barədədir. Bu deyilənlər doğrudurmu?

Bir dəstə mömin.

5/5/1423

Allahın adı ilə!

Bu bəyanat Seyid cənablarının adından yayımlanan uydurma şayədir. Qeyd olunanların heç bir əsası yoxdur. Seyid cənabları dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş ziyarətçi heyətlərə bunu deyib. Allah doğru yola yönəldəndir!

7 - Cəmadul-Ula - 1423