Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Vergilər

Sual: Mühacirətdə yaşayan müsəlmanın hökümətə vergi ödəməsi vacibdirmi?

Cavab: Müsəlmanların nüfuzuna xələl gətirmək kimi hər hansı bir maneə olmadığı təqdirdə, onun vergi ödəməkdən yayınması icazəlidir.

Sual: Vergidən yayınmaq icazəlidirmi?

Cavab: Əgər şərt əsasında bağlanan müqavilə öhdəliyi varsa, bu halda onun tələblərinə əməl edilməlidir. Müqavilə öhdəliyi olmasa belə, vergidən yayınmağa icazə verilmir. (Bu məsələdə) başqa bir fəqihə müraciət etmək (üdul etmək) mümkündür.