Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Sabah 05/06/2019 Moskvada və ətrafında Fitr bayramıdır!

Yalan yəmin etmək

Sual: Yalan yəmin etməyin tərifi nədir?

Cavab: Yalan yəmin etmək – (məhkəmədə) iddia barədə qərar qəbul edilərkən içilən yalan anddır.

Sual: Yalan yəmin etmək haram edilibmi?

Cavab: Yalan yəmin etmək haram edilmiş əməllərdən və böyük günahlardandır.