Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Dəyərli oxucularımız! Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, Azərbaycan və Rusiya ərazisində bəzi hicri aylarda 1 gün fərq olur, bu fərq olmaya da bilər. Bu isə yeni ayın sabit olmasına bağlıdır.

Yalan yəmin etmək

Sual: Yalan yəmin etməyin tərifi nədir?

Cavab: Yalan yəmin etmək – (məhkəmədə) iddia barədə qərar qəbul edilərkən içilən yalan anddır.

Sual: Yalan yəmin etmək haram edilibmi?

Cavab: Yalan yəmin etmək haram edilmiş əməllərdən və böyük günahlardandır.