Seyid Sistani cənablarının Rəbiul-əvvəl ayı ilə bağlı bəyanatı

Allahın adı ilə!

Ali məqamlı mərcəyi təqlid müctəhid Seyid Əli Hüseyni Sistani cənablarının Nəcəf Əşrəf şəhərindəki dəftərxanasının verdiyi bəyanata əsasən, 28 sentyabr 2022 ci il (Çərşənbə günü), 1 - Rəbiul-əvvəl 1444 cü Hicri qəmıri tarixinə təsadüf edəcəkdir.

Allah gələn günlərinizi xeyir üzərində qərar versin!