Əl çalmaq (alqışlamaq)

Sual: İmamların (Allahın salamı onlara olsun) mövludlarında əl çalmağın hökmü nədir?

Cavab: Bunun heç bir maneəsi yoxdur. Lakin bu əməl onların mövludunda zikr və salavat deməyin əvəzinə olmamalıdır.

Sual: Hüseyniyyələrdə təşkil olunan əhli-beyt mövludlarında (Allahın salamı onlara olsun) mədhiyyə qəsidələr söylənilərkən əl çalmağın hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Əhli-beytin (Allahın onlara salamı olsun) şad və mövlud günlərində əl çalmağın hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir. Lakin salavat və zikrin yerini tutmamalıdır.