Şərt alış-verişi

Sual: Şərt alış-verişi icazəlidirmi?

Cavab: Şərt alış-verişi adlanan alış-veriş növünün eybi yoxdur. Şərt alış-verişi budur ki, məsələn, min dinar qiyməti olan evi iki yüz dinara satılır. Lakin təyin olunmuş müddət ərzində məbləği müştəriyi qaytaracağı təqdirdə satıcının alış-verişi pozmaq ixtiyarında olması şərt qoyulur. Bu, satıcı və müştərinin həqiqətən də, alış-veriş məqsədində olduqları haldadır. Əks təqdirdə onların arasında alış-veriş baş tutmamışdır.