Camaat namazı

Sual: Ölkəmizdəki müvafiq orqanlar (Korona virus pandemiyası ərəfəsində) məscid və bu kimi yerlərdə camaat namazlarının bərpası üçün eyni cərgədə dayanan hər iki nəfərin arasındakı məsafənin iki metr olmasını və hər sıra arasında bir cərgəni boş buraxılmasını tələb etmişlər. Qeyd olunan halda Seyid cənablarının (kölgəsi davamlı olsun!) fətvasına əsasən, camaat namazı bərpa olunarmı?

Cavab: Hər bir məmun (camaat namazında iqtida edən şəxs) ilə onunla bir cərgədə dayanan digər məmunun arasında, həmçinin arxa sırada dayanan məmunun səcdə etdiyi yer ilə onun qarşısında dayanan məmunun məkanın arasındakı məsafə 120 sm ölçüsündə olmalıdıdr. Amma iki metr məsafənin olması halında, iqtida etməyin düzgünlüyü mübahisəlidir.

Sual: Qadınların kişilərlə camaat namazı qılmaları daha üstündür, yoxsa evdə namaz qılmaları? Necə ki, məsumlardan (ə) nəql olunan hədisdə deyilir: “Qadının məscidi, onun evidir.”

Cavab: (Dini) mətnlərdən anlaşılan budur ki, qadının namaz qılması üçün ən üstün yer onun daha çox örtünə bildiyi və naməhrəm kişilərin baxışlarından daha uzaq olduğu yerdir. Qeyd olunan hal, yerlərin müxtəlifliyinə görə fərqlənir.