Qeyri-qanuni icazələr

Allahın adı ilə!

 

Ali məqamlı mərcəyi-təqlid müctəhid Seyid Əli Hüseyni Sistani cənablarının dəftərxanasına

 

Biz, bir dəstə həkim çətin vəziyyətlərlə üzləşirik. Belə ki, bir çox hallarda müxtəlif bəhanələri əsas götürərək işçilərə, universitet tələbələrinə, şagirdlərə və digərlərinə qeyri-qanuni “xəstəlik icazəsi” veririk.

Şəriətin belə bir işə münasibəti necədir?

Qeyri-qanuni icazə əsasında işə gəlməyən işçinin aldığı məvacibin hökmü nədir?

 

Allahın adı ilə!

 

Qeyri-qanuni “xəstəlik icazəsi” vermək, icazəli deyil. Həmçinin həkimə doğru olmayan hadisə üçün şahidlik etməsi, icazəli deyil. İşçinin qeyri-qanuni icazə əsasında işə gəlmədiyi günlərin məvacibini almağa haqqı yoxdur.

 

13 Rəbius-sani 1438

12 Yanvar 2017