Ailə hüquqları

Sual: Qadın ev işlərinin görülməsi müqabilində ərindən müzd ala bilərmi?

Cavab: Ala bilər.

Sual: Qadın ərinin icazəsi olmadan ata-anasının evinə gedə bilərmi?

Cavab: Caiz deyildir, lakin vacib olan sileyi-rəhm (qohumlarla əlaqəni qorumaq) həddində caizdir.