Az su

Sual: Az su nəyə deyilir?

Cavab: Yerdən qaynamayan və kür su miqdarından az olan suya “az su” – deyilir.

Sual: Az su necə nəcis olur?

Cavab: Az su nəcis bir şeyin üzərinə axarsa və ya nəcis bir şey az suya toxunarsa, nəcis olar. Lakin az su yuxarıdan təzyiqlə nəcis bir şeyin üzərinə axarsa, necis şeyə toxunan hissə nəcis, yuxarıda olan hissə isə pakdır. 

Sual: Nəcasəti aradan aparmaq üçün nəcis olan bir şeyin üzərinə tökülən və ondan ayrılan az su nəcisdirmi?

Cavab: Nəcasəti aradan aparmaq üçün nəcis olan bir şeyin üzərinə tökülən və ondan ayrılan az su nəcisdir.

Sual: Sidik və qaitin məxrəcini yuyan az su, hansı şərtlərlə toxunduğu başqa bir şeyi nəcis etməz?

Cavab: 1. İstifadə olunan suyun nəcasət vasitəsilə dadını, iyini və rəngını dəyişməməsi.

2. Başqa bir nəcasətin ona toxunmaması.

3. Sidik və qaitlə birgə qan kimi başqa bir nəcasətin çölə çıxmaması.

4. Suda qaitin zərrələrinin görünməməsi.

5. Sidik və ya qaitin məxrəcinin kənarına normadan artıq nəcasətin toxunmaması.