Ana bətnində olan uşağın diyəsi (qanbahası)

Sual: Cənab Seyidin (kölgəsi əskik olmasın!) “Müntəxəb məsələlər” kitabında ana bətnində olan uşağın diyəsi misqal ilə təyin olunmuşdur. Misqaldan məqsəd Seyidin nəzərində 2,436 qram gümüşə bərabər olan dirhəmdir, yoxsa başqa bir ölçü vahidi?

Cavab: Qeyd olunan diyəni gümüş ilə ödənilmsi yetərlidir. Baxmayaraq ki, diyənin qızıl ilə də ödənilməsi icazəlidir. Şəriət dəlillərindən əldə olunan nəticəyə əsasən insanın diyəsi dinarla (qızıl sikkə ilə) ölçülmüşdür. Seyrəfi misqalı 4,64 qrama qızıla bərabərdir.

Sual: Müayinəyə gəlmiş hamilə qadını həkim ulturasəs müayinəsi üçün başqa həkimə yönəltmişdir. Ultrasəs müayinəsi aparan həkimin rəyinə əsasən, uşaq ana bətnində ölmüşdür. Buna əsasən də, uşaq saldırılmışdır. Lakin uşağın saldırılmasından sonra ana bətnində əkiz uşaqlar olduğu, birinin ölü, digərinin isə diri olduğu məlum olmuşdur. Ultrasəs müayinəsi aparan həkimin rəyinə əsasən, uşaq saldırıldığına görə həmin həkimin hökmü nədir?

Cavab: Sualda qeyd olunduğu kimi uşağın ölümü ultrasəs müayinəsinə rəhbərlik edən həkimin rəyinə istinad edildiyi üçün uşağın diyəsi onun öhdəsindədir.