Allaha (yalandan) and içməyin kəffarəsi

Sual: Bir işi görməmək üçün Allaha and içən, lakin andını pozan şəxsin vəzifəsi nədir? And içməyin kəffarəsi nədən ibarətdir?

Cavab: Əgər and şəriətdə məqbul sayılan bir işlə bağlı olsa, yaxud üqəlayi (məntiqli) dünyəvi məqsədlər və ya şəxsi dünyəvi maraqlar üçün olarsa, bu halda and keçərlidir. Əgər heç bir üzr olmadan and pozularsa, bu zaman kəffarə vacib olar. Kəffarədə on yoxsulun hər birinə 750 qram buğda, yaxud çörək verilərsə, kifayət edər.

Sual: Kəffarədə on yoxsulu doyura bilməyən şəxsin vəzifəsi nədir?

Cavab: Kəffarədə on yoxsulu doyurmaq, yaxud geyindirmək vacibdir. Bunu bacarmayan şəxs üç gün oruc tutmalıdır.