Bədəni yarmağın hökmləri

Sual: Ölmüş müsəlmanın bədənini yarmaq caizdirmi?

Cavab: Ölmüş müsəlmanın bədənini yarmaq, caiz deyildir.

Sual: Ölmüş müsəlmanın bədənini yarmağın hökmü nədir?

Cavab: Əgər kimsə bunu edərsə, “Diyat” kitabında izah olunduğu kimi, diyə (qan bahası) ödəməsi vacibdir.

Sual: Ölmüş müsəlmanın bədənini, təhqiqat və araşdırma aparmaq məqsədilə yarmaq, caizdirmi?

Cavab: Caiz deyildir.

Sual: Bir müsəlmanın həyatını qurtarmaq üçün ölmüş müsəlmanın bədənini, təhqiqat və araşdırma aparmaq məqsədilə yarmaq, caizdirmi?

Cavab: Bir müsəlmanın həyatını – gələcəkdə olsa belə - qurtarmaq buna bağlı olarsa, yarmaq caizdir.