Ehtiyat namazı

Sual: İnsan ehtiyat namazını qılmamışdan əvvəl, namazını doğru qıldığını anlayarsa, nə etməlidir?

Cavab: Bu halda, ehtiyat namazını qılmağa ehtiyac yoxdur.

Sual: Ehtiyat namazında Fatihə surəsi necə oxunmalıdır?

Cavab: Vacib ehtiyata əsasən, Fatihə səssiz oxunmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, Fatihənin “Bismillah”-ı da səssiz oxunsun.

Sual: Ehtiyat namazında surə və qunut varmı?

Cavab: Ehtiyat namazında surə və qunut yoxdur.

Sual: Əgər insana iki rəkət ehtiyat namazı vacib olarsa, onu necə qılmalıdır?

Cavab: Bu halda, iki səcdədən sonra, əvvəlki rəkət kimi bir rəkət də qılıb, təşəhhüd və salamları deməlidir.

Sual: Əgər insana bir rəkət ehtiyat namazı vacib olarsa, onu necə qılmalıdır?

Cavab: Bu halda, iki səcdədən sonra, təşəhhüdü oxuyub salam verməlidir.

Sual: Ehtiyat namazı ona vacib olan şəxs, nə etməlidir?

Cavab: Ehtiyat namazı ona vacib olan şəxs, namazının salamından sonra dərhal ehtiyat namazınln niyyətini etməli; Fatihəni oxuyub rukuya getməli və sonra səcdə etməlidir.