Həccin qisimləri

Sual: Vətəni Məkkədən 16 fərsəx uzaqda yerləşən, lakin Məkkədə üç ildən az yaşayan şəxsin vəzifəsi nədir?

Cavab: Təməttö həccini yerinə yetirməlidir.

Sual: Vətəni Məkkədən 16 fərsəx uzaqda yerləşən, lakin Məkkədə üç il və ya daha çox yaşayan şəxsin vəzifəsi nədir?

Cavab: İfrad və yaxud Qiran həccini yerinə yetirməlidir.

Sual: İnsan müstəhəb həcc və ya növü bilinməyən nəzir yaxud vəsiyyət həccini necə yerinə yetirməlidir?

Cavab: İnsan istər Məkkəyə yaxın olsun, istər uzaq, qeyd olunan həcc qisimlərindən hansı birini istəsə yerinə yetirə bilər. Əlbəttə, ən üstün olanı Təməttö həccidir.

Sual: Vəzifəsi Təməttö həcci olan şəxsin, Qiran və yaxud İfrad həccini yerinə yetirməsi kifayətdirmi?

Cavab: Xeyr, kifayət deyildir. Amma bəzi hallarda vəzifəsi Təməttö həcci olan şəxsin vəzifəsi İfrad həccinə dönə bilir. Bu barədə ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlər, “Həcc ibadətləri” kitabına müraciət edə bilərlər.

Sual: Vəzifəsi İfrad və yaxud Qiran həcci olan şəxs, Təməttö həccini yerinə yetirərəsə, kifayət edərmi?

Cavab: Xeyr, kifayət deyil və həcc vəzifəsi boynundan düşməz.

Sual: İfrad həcci nədir?

Cavab: İfrad və Qiran həcləri; Məkkə əhalisinin və Məkkə ilə vətəni arasında 16 fərsəxdən az məsafə olan şəxsin vəzifəsidir.

Sual: Təməttö həcci nədir?

Cavab: Təməttö həcci; Məkkə ilə vətəni arasında 16 fərsəx (təqribən 88 km) məsafə olan şəxsin yerinə yetirdiyi həcdir.

Sual: Həcc neçə qisimdir?

Cavab: Həcc üç qisimdir; Təməttö, İfrad və Qiran həcci.