Həcc

Sual: Bir şəxsə həcc məsrəflərini ödəyəcək miqdarda mal verilsə, lakin bunun müqabilində ondan Məkkə yolunda mal verən şəxsə xidmət etmək şərti qoyularsa, bu halda, həmin şəxsə həcc vacib olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz.

Sual: Bir şəxsə, həccə gedib-gələcək və bu müddət ərzində ailəsinin ehtiyacını ödəyəcək miqdarda pul verilsə və ona “Get, həccini et”- deyilsə, lakin verilən pul onun mülkü edilməsə, bu halda ona həcc vacib olarmı?

Cavab: Əgər həmin pulu indan geri almayacaqlarından əmin olarsa, həcc ona vacib olar.

Sual: Yoz azuqəsi və miniyi olmayan şəxsə, başqa bir şəxs həccə getməsini və onun səfərdə olduğu ərəfədə ailəsinin xərclərini öhdəsinə götürdüyünü söyləyərsə, bu halda, ona həcc vacib olarmı?

Cavab: Əgər həmin şəxsin onun bu xərcləri ödəyəcəyinə xatircəm olarsa, həcc ona vacib olar.

Sual: Məkkəyə getmək imkanında olan qadının həcc səfərindən sonra dolanışığını təmin edəcək malı olmayacaqsa, əri də yoxsulluq üzündən ehtiyacları ödəyə bilməyəcəksə və sonda çətinliklə üzləşəcəksə, bu halda, ona həcc vacib olarmı?

Cavab: Xeyr, vacib olmaz.

Sual: Özünə məxsus bir evi olmadan çətinliyə düşəcək şəxsə, həcc nə zaman vacib olar?

Cavab: Bu şəxsə həcc, yalnız ev puluna sahib olmaqla birgə vacib olar.

Sual: Həccə getməklə əhəmiyyəti dində həcdən daha çox haram işi görmək və yaxud həcdən daha önəmli olan vacib əməli tərk etmək məcburiyyətində qalan şəxsin həccə getməsi düzgündürmü?

Cavab: Əlbəttə, bu halda həccə gedərsə günah etmiş olar, lakin həcci düzgündür.