İmtahan zamanı saxtakarlıq etmək

Sual: İmtahan zamanı hər hansı bir formada saxtakarlıq etmək, icazəlidirmi?

Cavab: Məktəb imtahanlarında istər tələbələrin bir-birinə kömək etməsi, istər gizli vərəqlərdən istifadə, istər nəzarətçini aldatmaq, istərsə də nizam-intizama zidd olan qeyri-qanuni yollarla saxtakarlıq etmək, icazəli deyil.

Sual: Avropanın rəsmi məktəblərində saxtakarlıq etmək, icazəlidirmi? Yerli islami və qeyri-islami məktəblərdə saxtakarlıq etmək, icazəlidirmi?

Cavab: Bunların heç birində saxtakarlıq etmək, icazəli deyil.

Sual: Əgər məktəb imtahanlarında bəzi müəllimlər tələbələrə kömək edərlərsə, bu cür saxtakarlıq icazəlidirmi?

Cavab: Bu, icazəli deyil.