İmam(ə) malı

Sual: İnsan imam(ə) malının istifadə olunacağı ehtiyac yerini görüb və təqlid etdiyi müctehidin də buna razı olacağına ehtimal verərsə, ondan icazə almadan imam(ə) malını həmin yerdə istifadə edə bilərmi?

Cavab: Xeyr, caiz deyildir. Ələm müctehiddən icazə almadan imam(ə)-ın xümsdəkı haqqını qeyd olunan yerdə istifadə etməsinə razı olacağını anlamaq mümkün deyil. Müctehidin icazəsi, imam(ə)-ın icazəsı hesab olunur.