İnsanı klonlaşdırmaq

Sual: İnsanın klonlaşdırılması barədə cənabınızın rəyi nədir?

Cavab: DNT tərkibli hüceyrə, qadının nüvəsi çıxarılmış yumurta hüceyrəsinə yerləşdirilir. Sonra onu uşaqlıqda mayalandırırlar. Bu prosesdən insanın əmələ gəlməsi, öz-özlüyündə haram deyildir. Lakin potensial təhlükələr nəzərə alınarsa, şəriət baxımından qəyyumluq hüququ olan şəxsin qadağası olduğu təqdirdə, icazəli deyil.

Sual: Klonlaşdırmaqla bağlı rəyiniz nədir?

Cavab: Qeyd olunan proses haram olmasa da, amma onun törətdiyi təhlükə və mənfi nəticələrə görə müsəlmanların rəhbəri (müctəhid) bunu qadağan edərsə, haramdır.

Sual: Heyvaları və bitkiləri klonlaşdırmaq, icazəlidirmi?

Cavab: Öz-özlüyündə icazəlidir. Əgər bəzi ictimai maraqları nəzərə alaraq şəriət baxımından qəyyumluq hüququ olan şəxsin qadağası olarsa, bu zaman onun qadağasına tabe olmaq lazımdır. İnsanı klonlaşdırmaq məsələsi də, eyni hökmü daşıyır.