Möminin həcvi

Sual: Mömini həcvə çəkməyin mənası nədir?

Cavab: Mömini həcvə çəkmək haramdır. Həcv – istər, nəzmlə olsun, istərsə də nəsrlə, onun nöqsan və mənfi xüsusiyyətlərini qeyd etməkdir. Ümumi mənafenin tələbi olmadıqca, mütləq şəkildə, insanları həcvə çəkmək bəyənilmir. Bəzən də, gətirdiyi yeniliklərinə (bidətlərə) əməl olunmasın deyə, yenilikçi yolunu sapmış birini həcvə çəkmək vacibə çevrilir.

Sual: Yolunu sapmış birini həcmə çəkmək vacibdirmi?

Cavab: Gətirdiyi yeniliyə (bidətə) əməl olunmasın deyə yenilikçi yolunu sapmış şəxsi həcvə çəkmək vacib olur.