Naməhrəm

Sual: Gənclər arasında evlilikdən əvvəl, qeyri-qanuni bir durum yaşanmayan münasibətin hökmü nədir?

Cavab: Caiz deyildir. Çünki harama düşmək qorxusu vardır.

Sual: Universitetlərdə naməhrəm qızlarla deyib gülməyin hökmü nədir?

Cavab: Caiz deyildir.

Sual: İnternetdə söhbət etməyin, harama düşmək qorxusu olmadığı təqdirdə, maneəsi varmı?

Cavab: Söhbət əsnasında təhrik edici söz və cümlələrdən istifadə edilərsə, yaxud harama düşmək

ehtimalı varsa, caiz deyildir.