Qeyri-qanuni yolla "məvacib" almaq olarmı?

Sual: Qeyri-qanuni yollarla "məvacib" almaq caizdirmi?

Cavab: Müsəlmanın, məsul şəxslərə yanlış məlumatlar çatdırmaq və ya buna bənzər qeyri-qanuni yollarla məvacib, yaxud yardım almasına icazə verilmir.

Sual: Bəzi dövlətlər orada mühacirətdə olan insanlara, heç bir işlə məşğul olmamaları şərtilə, müavinətlər verir. Bu halda həmin mühacirlərin işləməsi və zəhmət haqqı alması caizdirmi?

Cavab: Bu şəxslərin işləməsi və zəhmət haqqı alması caizdir, lakin sözügedən müavinətləri onlar yalnız, işləmələri barədə həmin dövlətlərdəki aidiyyatı orqanlara xəbər verdikdən sonra ala bilərlər.

Sual: Müsəlmanın Avropa ölkələrində, onlarda mövcud olan qanuni yollarla, maddi və mənəvi imtiyazlar, güzəştlər əldə etmək məqsədilə, hökumət dairələrinə yanlış məlumatlar verməsi caizdirmi?

Cavab: Caiz deyildir, çünki bu, yalan sayılır, qeyq olunanlar isə bunun halal olmasına əsas vermir.