Xüms bölgüsündə imam (ə) payının sərf olunması

Sual: Hörmətli Seyid cənabları (kölgəsi əskik olmasın!) imam (ə) payının qohum-əqrabada və qonşuluqda olan fəqirlərə verilməsinə icazə verirmi?

Cavab: Öz məntəqənizdə Seyid cənablarının (kölgəsi əskik olmasın!)  etimad olunan vəkilinə müraciət edib icazə aldıqdan sonra qeyd olunan yerlərə sərf edə bilərsiniz.

Sual: İmam (ə) payında fəqir seyidlərin haqqı varmı, yoxsa ümumi fəqirlərə verilməsi daha yaxşıdır?

Cavab: Bu məsələdə seyid olmayan fəqirlərin hər hansı üstünlüyü yoxdur. Əksinə, imam (ə) payını dini hökmlərə riayət etmək və ehtiyac kimi müstəhəq olma şərtlərinə əsasən seyidlərə verilməsi icazəlidir. 

Sual: On minlərlə möminlərin bir parça çörəyə və bədənini örtmək üçün libasa ehtiyacı olduğu halda imam (ə) payını xeyriyyə işləri üçün sərf etmək icazəlidirmi?

Cavab: İmam (ə) payını sərf edərkən ən əhəmiyyətli cəhətlər nəzərə alınmalıdır. Bunun təyini isə, ehtiyata əsasən, hər cəhətdən xəbərdar olan ələm fəqihin (daha elmli müctəhidin) öhdəsindədir.

Sual: Biz imam (ə) payını qərbdə yaşayan mömin şəxsin ailə qurmasına kömək etmək üçün sərf edə bilərikmi? Halbuki həmin məbləğə bir çox müsəlman ölkəsində yaşayan bir çox möminin evlənməsi üçün sətf etmək mümkündür. Bu haqdan daha çox sayda müstəhəqqin istifadə etməsi gərəkli deyilmi?

Cavab: Ehtiyaclı möminləri, hətta imam (ə) payından sərf etməklə olsa belə, evləndirmək müstəhəbdir. Lakin imam (ə) payının bu və ya digər məqsəd üçün sərf olunması yalnız müctəhidin və ya onun vəkilinin icazəsi olduqda, icazəlidir. İmam (ə) payının daha çox müstəhəq şəxsə sərf olunması vacib deyil. Lakin sərf olunacaq ən əhəmiyyətli məqsədlərin nəzərdə tutlması vacibdir. Belə məqsədlər  isə yerlərinə görə fərqli olur.

Sual: Mükəlləf şəxsin öz xümsünün imam (ə) payını müstəhəq olan qardaşına verməsi icazəlidirmi?

Cavab: Möhtərəm Seyid  cənabları (kölgəsi əskik olmasın!) xüms bölgüsündə imam (ə) payını sərf etmə haqqı olan şəxsə birbaşa müstəhəq olan ehtiyaclı möminlərə paylamasına icazə vermişdir.