Xarici ölkələrin qanunları

Sual: Mükəlləfin, hər hansı bir ölkəyə getməsi üçün qanuna zidd olaraq başqasının pasportunu alması və yaxud pasportdakı fotonu dəyişdirərək istədiyi ölkəyə getməsi caizdirmi? Onu da qeyd edək ki, mükəlləf sonradan həqiqəti getdiyi ölkənin aidiyyatı orqanlarına xəbər verəcək.

Cavab: Bu işə icazə vermirik.

Sual: Müsəlmanın, Avropadakı rəsmi qurumlara, onların qəbul etdiyi qanuni yollarla maddi və mənəvi dəstək almaq və üstünlüklər əldə etmək üçün doğru olmayan məlumatlar verməsi caizdirmi?

Cavab: Caiz deyildir və qeyd edilən işlər bu hərəkəti caiz etməz.

Sual: Müsəlmana, Avropa, Amerika və bu kimi ölkələrdə kafirlərin malını oğurlaması caizdirmi?

Cavab: Onların həm xüsusi, həm də ümumi mallarını oğurlamaq caiz deyildir. Eyni zamanda, İslam dini və müsəlmanların heysiyyətinə zərər vurarsa, tələf etmək də caiz deyil deyil. Hətta, bu şəkildə olmasa belə, caiz deyil. Çünki bununla müsəlmanlar, onların ölkəsinə giriş icazəsi və yaxud müvəqqəti yaşama icazəsi istəyərkən onlara verilən təminatı pozmuş olurlar. Hiyləgərlik etmək və verilən təminatı pozmaq isə hamı üçün haramdır.

Sual: Viza ilə qeyri-müsəlman ölkəsinə daxil olan mükəlləf, həmin ölkənin qanunlarına tabe olmalıdırmı? Həmçinin yol hərəkəti və işləmək qaydaları da, eyni hökmü daşıyırmı?

Cavab: Daxil olduğu ölkənin qanunlarına tabe olacağına söz veribsə, müqəddəs Şəriətimizin qanunlarına zidd olmayan məsələlərdə, verdiyi sözə əməl etməlidir. Yol hərəkəti qaydaları kimi, əsasən tabe olunmadığı təqdirdə, canı və malı toxunulmaz şəxslərə zərər verəcəksə, həmin qanunlara mütləq tabe olunmalıdır.

Sual: Bəzi nəqliyyat vasitələrində siqaret çəkməyi qadağan edən yazılar vardır. Həmin yazılara müxalif olmaq caizdirmi?

Cavab: Əgər həmin şərt, onun nəqliyyatdan istifadəsi üçün şərtin tərkib hissəsidirsə, yəni, siqaret çəkməmək şərtilə nəqliyyatdan istifadə edə bilərsə və yaxud dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş və riayət olunması rəsmi qanundursa, həmin şərtə və qanuna riayət olunmalıdır.

Sual: Avropadakı təhsil mərkəzlərində hiylə və kopiya etmək caizdirmi? Ümumiyyətlə, istər İslam, istərsə də qeyri-İslam təhsil mərkəzlərində bunu etmək caizdirmi?

Cavab: Heç birində hiylə etmək caiz deyildir.

Sual: Müsəlman,  sığortalanmış evini qəsdən yandıraraq qeyri-müsəlman sığorta şirkətindən təzminat ala bilərmi? Əgər alarsa, həmin mala sahib olarmı?

Cavab: Malı hədər və tələf etməsi, sığorta şirkətinə qeyd olunan məqsəd üçün yalan deməsi, caiz deyildir. Aldığı mal da ona halal olmaz.

Sual: Qeyri-müsəlman ölkələrində sığorta şirkətlərini aldadmaq – bu iş, İslam və müsəlmanların nüfuzuna xələl gətirməyəcəyinə əmin olsa belə - caizdirmi?

Cavab: Xeyr, caiz deyildir.

Sual: Qərbdə yaşayan bir müsəlman, öz ölkəsində uzun müddət maşın sürmək təcrübəsinin olduğunu iddia edərək sözünü rəsmi sənədlə təsdiqləyir. Sonda məqsədinə çataraq, bu işdən faydalanır. Hal-hazırda bu sözlərində tövriyə işlədərək həqiqətə uyğun olmayan formada davranması (sözlərində həqiqəti göstərməməsi) caizdirmi? Həmçinin, bu işdə ona kömək etmək doğrudurmu?

Cavab: Qeyd olunan məqsəd üçün yalan danışmaq caiz deyil. Həmçinin bu işdən qazanc əldə etmək də caiz deyildir. Həmin işdə ona yardımçı olmaq isə, günah etməyə yardımçı olmaqdır.

Sual: Qeyri-müsəlman ölkədə işıq, su və ya qaz sayğaclarına müdaxilə etmək (onların işini dayandırmaq) caizdirmi?

Cavab: Caiz deyildir.

Sual: Qeyri-müsəlman şirkətdə işləyən müsəlman, şirkət rəhbərliyinin xəbəri olmadan şirkətə aid olan avadanlığı götürə bilərmi? Bunu etmək caizdirmi?

Cavab: Xeyr, caiz deyildir.