Yerləşdiyi daşınmaz əmlakın mülkiyyəti məlum olmayan şirkətlərdə namaz qılmağın hökmü

Sual: Qərb ölkələrində böyük şirkətlər və müəssisələrdə işləyən insanlar ofislərdə gündəlik işlərinə gedib gəlirlər və onlar iş yerinin mülkiyyəti barədə heç bir şey bilmirlər. Həmin yerlərdə namaz qılmağın və syuy ilə dəstəmaz almağın hökmü nədir?

Cavab: Mülkiyyət hüququnun  qorunması lazım olan şəxsdən qəsb olunduğu məlum olmasa, orada namaz qılmaq və suyu ilə dəctəmaz almağın heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: Əgər qəsb olunbsa, əvvəlcədən qılınan namazların hökmü nədir?

Cavab: Namaz qıldıqdan sonra həmin yerin qəsb olunduğu məlum olarsa, namaz düzgündür.