Zamin olmaqla bağlı bəzi hökmlər

Sual: Bir insanın heyvanı gedib başqasının bağına girib onun əkin sahəsini tələf edərsə, əkin sahəsini yeyərsə heyvan sahibi heyvanın yediyinə zamin olurmu?

Cavab: Əgər heyvan sahibi onunla olubsa, zamindir. Əgər olmayıbsa zamin deyil. Bu halda zamindir ki, sutkanın elə vaxtında olsun ki, adətən həmin vaxtlar bağlar keşikçisiz qalır, məsələn, gecələr.

Sual: Arıçılıqla əlaqədar bu suallarımıza cavab verməyinizi xahiş edirəm:

a) Arıçılıqla məşğul olan şəxsin arıları başqa şəxslərin bağlarına gedib onların bağlarındakı çiçəklərdən istifadə etsə o arıların sahibi buna zamindirmi?

b) Arıçılıqla məşğul olmaq istəyən bir cavan şəxsin cahil valideynləri buna etiraz edərlərsə belə valideynlərə tabe olmaq vacibdirmi?

c) Eştimişik ki, bir yerdə arıçıqlıla məşğul olan şəxs arıların qabağına ayının (heyvan) qanını tökürlər ki, arı bu əti haram olan heyvanın qanından çəksin və o arılar bal verəndə çox fərqli bir bal olur. Xülasə: Haram şeylərdən istifadə edən arının balı halal olarmı?

Cavab:

a) Zamin deyil.

b) Əgər şəfqət üzündən olmasa, itaət etmək vacib deyil.

c) Halaldır.